Trang 659, kết quả từ 6581 tới 6590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Quang Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Kiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Mai Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kim, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trương Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Hoàng Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Điện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

1...654655656657658659660661662...74341