Trang 670, kết quả từ 6691 tới 6700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Sao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Sao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phạm Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xuyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lâm Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

1...665666667668669670671672673...74341