Trang 68, kết quả từ 671 tới 680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Văn Chấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Chấp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 4/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trịnh Văn Quẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Quẹo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Hồng Thơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Thơi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Sơn Phú - Xã Sơn Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Hậu Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hậu Từ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nga, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dễ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dễ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...636465666768697071...74341