Trang 685, kết quả từ 6841 tới 6850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Giáo Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Giáo Huấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Mai Thanh Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thanh Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Văn Gồm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Gồm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đặng Thành Đế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thành Đế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Văn Xẻn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Xẻn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...680681682683684685686687688...74341