Trang 695, kết quả từ 6941 tới 6950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Vện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Trong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Trong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Quí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/12/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Lập, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...690691692693694695696697698...74341