Trang 698, kết quả từ 6971 tới 6980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thị Châm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Châm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Tạ Văn Nên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Nên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Phải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Lái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Quách Văn Luông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Luông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Cập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cập, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Thị Nhành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Nhành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...693694695696697698699700701...74341