Trang 70, kết quả từ 691 tới 700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khựng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khựng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lâm Văn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Thới, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trịnh Đình Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 25/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 23/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Võ Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Trịnh Văn Rín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Rín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 23/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Võ Văn Nô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...656667686970717273...74341