Trang 708, kết quả từ 7071 tới 7080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị ảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị ảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Văn Phèn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Phèn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Tao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tròn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tròn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Văn Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nhiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hớn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Văn Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...703704705706707708709710711...74341