Trang 714, kết quả từ 7131 tới 7140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Chót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Chót, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lũn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lũn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nho, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Bùi Thành Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thành Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Minh Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Minh Cơ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...709710711712713714715716717...74341