Trang 717, kết quả từ 7161 tới 7170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mãnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mãnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Dương Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Hồng Phến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Phến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Phát Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phát Ký, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Dương Văn Bảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Bảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...712713714715716717718719720...74341