Trang 719, kết quả từ 7181 tới 7190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Khen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phan Văn Dời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Dời, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Vô danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vô danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Văn Buộl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Buộl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Thị Chiêu Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Chiêu Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Hoàng Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoàng Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Vương Sáu Rát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Sáu Rát, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...714715716717718719720721722...74341