Trang 721, kết quả từ 7201 tới 7210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Lỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Tạ Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trương Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trương Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Tấn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tấn Đạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trương Văn Máng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Máng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lưu Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Hoàng Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...716717718719720721722723724...74341