Trang 722, kết quả từ 7211 tới 7220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Hữu Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hữu Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tồn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Vốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Diệp Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Diệp Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...717718719720721722723724725...74341