Trang 725, kết quả từ 7241 tới 7250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Giang Văn Gạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Văn Gạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Văn Quang Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Quang Kế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phan Huy Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Huy Đoàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Ngọc Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Thiết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Bá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...720721722723724725726727728...74341