Trang 73, kết quả từ 721 tới 730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Nầy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nầy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ruộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ruộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Võ Văn Uốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Uốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tri, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Võ Văn Chiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Chiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dặt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dặt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Thả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thả, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Trần Công Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1959, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...686970717273747576...74341