Trang 736, kết quả từ 7351 tới 7360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Hồ Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Có, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hồ Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Hồ Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Hồ Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...731732733734735736737738739...74341