Trang 746, kết quả từ 7451 tới 7460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Tứ Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tứ Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Danh Ri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Danh Ri, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Danh Dù Hái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Danh Dù Hái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Dương Văn Đồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Đồi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Thành Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thành Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phan Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Bá Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Bá Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...741742743744745746747748749...74341