Trang 75, kết quả từ 741 tới 750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Trường Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trường Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 4/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Phú Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Đào Văn Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Khuê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Chu Bá Ngàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Bá Ngàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Văn Luôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Luôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Ngô Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hở, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...707172737475767778...74341