Trang 753, kết quả từ 7521 tới 7530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trương Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phan Văn Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Phùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Tấn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tấn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đinh Văn Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bót, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...748749750751752753754755756...74341