Trang 766, kết quả từ 7651 tới 7660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chế Văn Đỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chế Văn Đỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Chế Văn ét

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chế Văn ét, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phan Thanh Can

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Can, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Lực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Ngô Minh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Minh Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Hà Văn Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Bàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...761762763764765766767768769...74341