Trang 77, kết quả từ 761 tới 770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cưa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Năm Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Năm Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Chước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Đinh Văn Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Tươi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Hồ Văn Lá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Lá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Phạm Thị Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Sương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Trần Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...727374757677787980...74341