Trang 771, kết quả từ 7701 tới 7710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Thuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thuê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hồ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dương Thanh Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thanh Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Tiêu Lái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiêu Lái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...766767768769770771772773774...74341