Trang 773, kết quả từ 7721 tới 7730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tống Văn Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Đàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Dã Văn Gấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dã Văn Gấm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Văn Ngọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngọt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thì, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Việt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Chơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...768769770771772773774775776...74341