Trang 777, kết quả từ 7761 tới 7770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1958, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Thu Thị Phẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thu Thị Phẩn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đồng Văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Bế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Bế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hà Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trương Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đ/C: Ba Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C: Ba Lân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...772773774775776777778779780...74341