Trang 78, kết quả từ 771 tới 780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đoàn Văn Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Như, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Lê Văn Cỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cỏ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Bùi Hải Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hải Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kháng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...737475767778798081...74341