Trang 790, kết quả từ 7891 tới 7900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lý Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Châu Văn Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Thư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Xía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xía, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chè, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...785786787788789790791792793...74341