Trang 794, kết quả từ 7931 tới 7940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Quách Văn Hò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Hò, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đ/C Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1963, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phan Như ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Như ý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đ/C Sáu Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Sáu Tần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Đ/C Tại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Tại, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Đ/C Rô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Rô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...789790791792793794795796797...74341