Trang 795, kết quả từ 7941 tới 7950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồng Thị út Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Thị út Canh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Ngọc Mảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Mảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Văn Quới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Quới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Le

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Le, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đ/C Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Dương Quang Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Quang Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Hữu Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nho, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...790791792793794795796797798...74341