Trang 798, kết quả từ 7971 tới 7980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn ý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đỗ Kỷ Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Kỷ Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Quách Hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Hứa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phan Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Viên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hồ Văn Bé Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Bé Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Giành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Giành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Tấn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tấn Thạch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Sáu Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sáu Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...793794795796797798799800801...74341