Trang 81, kết quả từ 801 tới 810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn He

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn He, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lê Khắc Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Vũ Đình Trong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Trong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bổ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Tạ Văn Đổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Đổng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Đinh Công Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thể, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Đặng Văn Hát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Hát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...767778798081828384...74341