Trang 812, kết quả từ 8111 tới 8120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Tán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đ/C Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/5/1963, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Văn Trạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Thị Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Dêl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dêl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...807808809810811812813814815...74341