Trang 815, kết quả từ 8141 tới 8150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Giang Văn Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Văn Cử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Trạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Trạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Văn Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Phan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Viếng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Viếng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trịnh Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...810811812813814815816817818...74341