Trang 817, kết quả từ 8161 tới 8170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đ/C Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Bá Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đ/C Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Đ/C Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Đ/C Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Đ/C Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Hoà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trương Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ký, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trương Văn Cứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Cứng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...812813814815816817818819820...74341