Trang 82, kết quả từ 811 tới 820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Võ Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kháng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Vật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Vật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Đoàn Công Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Công Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...777879808182838485...74341