Trang 833, kết quả từ 8321 tới 8330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đèo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Mai Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trương Văn Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trịnh Văn Lũy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Lũy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1958, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Thanh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Thị Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Thị Vui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đ/C Chơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Chơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đ/C Cửa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Cửa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Đ/C Công Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Công Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Đ/C Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...828829830831832833834835836...74341