Trang 836, kết quả từ 8351 tới 8360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Quách văn Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách văn Hoài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Quách Văn Còn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Còn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Quách Văn Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Cháu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lương Văn Suôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Suôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Quách Văn Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Giới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lâm Sôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Sôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Mai Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Hà Kim Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Kim Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...831832833834835836837838839...74341