Trang 838, kết quả từ 8371 tới 8380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/11/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dương Văn Rớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Rớt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Bũn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bũn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lý Văn Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Đen, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Mân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Đởm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đởm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...833834835836837838839840841...74341