Trang 85, kết quả từ 841 tới 850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 26/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Bá Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Bá Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đào Duy Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Duy Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Đỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đỗ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 2/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Kim Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Điện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1984, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Đình Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 4/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Hùynh Văn Cứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùynh Văn Cứng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 20/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lê Văn Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...808182838485868788...74341