Trang 852, kết quả từ 8511 tới 8520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thạch Kim Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Kim Xuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Oanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Mai Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Tấn Thoáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tấn Thoáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/10/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Mai Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...847848849850851852853854855...74341