Trang 856, kết quả từ 8551 tới 8560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Lót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lót, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Ông Trung Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ông Trung Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Điều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Kim Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Mai Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Thạch Phước Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Phước Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Vũ Đức Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Cao Văn Núi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Núi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Tèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Sơn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...851852853854855856857858859...74341