Trang 868, kết quả từ 8671 tới 8680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Phước Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phước Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Triết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Triết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Bùi Kim Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Kim Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bùi Bá Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Bá Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Bùi Thị Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huởn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huởn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đoàn Văn Ràng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Ràng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...863864865866867868869870871...74341