Trang 873, kết quả từ 8721 tới 8730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Trung Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Hoàng Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Như, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Hồ Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huôl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Trung Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...868869870871872873874875876...74341