Trang 879, kết quả từ 8781 tới 8790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thành Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Thị Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Đậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Thanh Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Thanh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...874875876877878879880881882...74341