Trang 89, kết quả từ 881 tới 890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Vằn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vằn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Với

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Với, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Giang Lê Vệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Lê Vệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Tạ Huy Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Huy Tỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đàm Văn Tuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn Tuất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Vũ Xuân Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Triệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 21/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Đỗ Đình Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...848586878889909192...74341