Trang 897, kết quả từ 8961 tới 8970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phùng Lục Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Lục Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bá Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trương Minh Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Minh Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Minh Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Thi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...892893894895896897898899900...74341