Trang 898, kết quả từ 8971 tới 8980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Công Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Hậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phạm Hồng VIệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng VIệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Thanh Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thanh Nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nôl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Dương Minh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Minh Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...893894895896897898899900901...74341