Trang 9, kết quả từ 81 tới 90 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cù Chính Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cù Chính Giao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 3/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 18/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 11/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Vũ Xuân Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lương Kim Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Kim Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 26/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 23/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Tống Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 17/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 20/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Thẽm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thẽm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 6/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Vũ Đức Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 26/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...456789101112...74341