Trang 90, kết quả từ 891 tới 900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ An Văn Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ An Văn Trúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Minh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đoàn Danh Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Danh Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 31/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Huỳnh văn Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Cư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đồng Văn Trải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Văn Trải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Lưu Văn Trân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Trân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 31/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...858687888990919293...74341