Trang 906, kết quả từ 9051 tới 9060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ CRT-TA

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CRT-TA, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Đào Trọng Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Trọng Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ CRT-Th.Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CRT-Th.Tân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ CRT-TA

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CRT-TA, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ CRT-Th-Thới A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CRT-Th-Thới A, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phạm Anh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Anh Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Năm Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Năm Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...901902903904905906907908909...74341