Trang 907, kết quả từ 9061 tới 9070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phạm Phước Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phước Thức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Thạch Phal

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Phal, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Quách Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Sang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Nĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nĩ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sắm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Gấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Gấu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Viên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...902903904905906907908909910...74341